ตาราง Quick Move และ Charge Move เกมโปเกมอนโก

ตัวโปเกมอนจะแบ่งเป็น Type ต่างๆ  แต่บางตัวการโจมตีทั้งแบบเร็ว (Fast Move, Quick Move) และแบบชาร์จ (Charge Move) อาจจะไม่ตรงตามประเภทของโปเกมอนก็ได้ ดังนั้นเวลาเลือกโปเกมอนเข้าไปต่อสู้ ต้องพิจารณาจากประเภทของการโจมตีด้วย โดยเฉพาะการโจมตีแบบเร็วซึ่งมีผลมากในการต่อสู้และชาร์จมีผลไม่น้อยเช่นกัน

ความหมายคำย่อ : CD = คูลดาวน์, Atk = พลังโจมตี, EPS = อัตราพลังงานสีฟ้าที่ได้มาต่อวินาที, EPU = พลังงานสีฟ้าที่ได้ต่อครั้งที่โจมตี, D_DPS = Defensive DPS, DPS = ความเสียหายต่อวินาที, Time = ระยะเวลาชาร์จ, Dodge = โอกาสหลบหลีกการโจมตี (ยิ่งน้อยยิ่งหลบดี)

Quick Move (Fast Move)

Name CD Atk EPS EPU D_DPS DPS
Acid

%image_alt%
1.05 10 9.52 10 3.28 9.52
Bite

%image_alt%
0.50 6 14.00 7 2.40 12.00
Bubble

%image_alt%
2.30 25 10.87 25 5.81 10.87
Bug Bite

%image_alt%
0.45 5 15.56 7 2.04 11.11
Bullet Punch

%image_alt%
1.20 10 8.33 10 3.13 8.33
Confusion

%image_alt%
1.51 15 9.27 14 4.27 9.93
Cut

%image_alt%
1.13 12 8.85 10 3.83 10.62
Dragon Breath

%image_alt%
0.50 6 14.00 7 2.40 12.00
Ember

%image_alt%
1.05 10 9.52 10 3.28 9.52
Feint Attack

%image_alt%
1.04 12 9.62 10 3.95 11.54
Fire Fang

%image_alt%
0.84 10 9.52 8 3.52 11.90
Frost Breath

%image_alt%
0.81 9 8.64 7 3.20 11.11
Fury Cutter

%image_alt%
0.40 3 15.00 6 1.25 7.50
Ice Shard

%image_alt%
1.40 15 8.57 12 4.41 10.71
Karate Chop

%image_alt%
0.80 6 10.00 8 2.14 7.50
Lick

%image_alt%
0.50 5 12.00 6 2.00 10.00
Low Kick

%image_alt%
0.60 5 11.67 7 1.92 8.33
Metal Claw

%image_alt%
0.63 8 11.11 7 3.04 12.70
Mud Shot

%image_alt%
0.55 6 12.73 7 2.35 10.91
Mud Slap

%image_alt%
1.35 15 8.89 12 4.48 11.11
Peck

%image_alt%
1.15 10 8.70 10 3.17 8.70
Poison Jab

%image_alt%
1.05 12 9.52 10 3.93 11.43
Poison Sting

%image_alt%
0.58 6 13.91 8 2.33 10.43
Pound

%image_alt%
0.54 7 12.96 7 2.76 12.96
Psycho Cut

%image_alt%
0.57 7 12.28 7 2.72 12.28
Quick Attack

%image_alt%
1.33 10 9.02 12 3.00 7.52
Razor Leaf

%image_alt%
1.45 15 8.28 12 4.35 10.34
Rock Smash

%image_alt%
1.41 15 8.51 12 4.40 10.64
Rock Throw

%image_alt%
1.36 12 11.03 15 3.57 8.82
Scratch

%image_alt%
0.50 6 14.00 7 2.40 12.00
Shadow Claw

%image_alt%
0.95 11 8.42 8 3.73 11.58
Spark

%image_alt%
0.70 7 11.43 8 2.59 10.00
Splash

%image_alt%
1.23 0 0.00 10 0.00 0.00
Steel Wing

%image_alt%
1.33 15 9.02 12 4.50 11.28
Sucker Punch

%image_alt%
0.70 7 12.86 9 2.59 10.00
Tackle

%image_alt%
1.10 12 9.09 10 3.87 10.91
Thunder Shock

%image_alt%
0.60 5 13.33 8 1.92 8.33
Vine Whip

%image_alt%
0.65 7 10.77 7 2.64 10.77
Water Gun

%image_alt%
0.50 6 14.00 7 2.40 12.00
Wing Attack

%image_alt%
0.75 9 9.33 7 3.27 12.00
Zen Headbutt

%image_alt%
1.05 12 8.57 9 3.93 11.43

Charge Move

Name Time Dodge อัตราคริ Atk DPS
Aerial Ace 4 Energy

%image_alt%
2.90 0.60 .05 30 10.34
Air Cutter 4 Energy

%image_alt%
3.30 0.90 .25 30 9.09
Ancient Power 4 Energy

%image_alt%
3.60 0.35 .05 35 9.72
Aqua Jet 5 Energy

%image_alt%
2.35 0.40 .05 25 10.64
Aqua Tail 2 Energy

%image_alt%
2.35 0.20 .05 45 19.15
Blizzard 1 Energy

%image_alt%
3.90 0.00 .05 100 25.64
Body Slam 2 Energy

%image_alt%
1.56 0.20 .05 40 25.64
Bone Club 4 Energy

%image_alt%
1.60 0.25 .05 25 15.63
Brick Break 3 Energy

%image_alt%
1.60 0.40 .25 30 18.75
Brine 4 Energy

%image_alt%
2.40 0.35 .05 25 10.42
Bubble Beam 4 Energy

%image_alt%
2.90 0.20 .05 30 10.34
Bug Buzz 2 Energy

%image_alt%
4.25 1.50 .05 75 17.65
Bulldoze 4 Energy

%image_alt%
3.40 1.10 .05 35 10.29
Cross Chop 1 Energy

%image_alt%
2.00 0.30 .25 60 30.00
Cross Poison 4 Energy

%image_alt%
1.50 0.30 .25 25 16.67
Dark Pulse 3 Energy

%image_alt%
3.50 1.10 .05 45 12.86
Dazzling Gleam 3 Energy

%image_alt%
4.20 0.80 .05 55 13.10
Dig 3 Energy

%image_alt%
5.80 0.40 .05 70 12.07
Disarming Voice 5 Energy

%image_alt%
3.90 1.80 .05 25 6.41
Discharge 3 Energy

%image_alt%
2.50 0.70 .05 35 14.00
Dragon Claw 2 Energy

%image_alt%
1.60 0.20 .25 35 21.88
Dragon Pulse 2 Energy

%image_alt%
3.60 1.20 .05 65 18.06
Draining Kiss 5 Energy

%image_alt%
2.80 0.10 .05 25 8.93
Drill Peck 3 Energy

%image_alt%
2.70 0.90 .05 40 14.81
Drill Run 3 Energy

%image_alt%
3.40 0.70 .25 50 14.71
Earthquake 1 Energy

%image_alt%
4.20 1.95 .05 100 23.81
Fire Blast 1 Energy

%image_alt%
4.10 0.40 .05 100 24.39
Fire Punch 3 Energy

%image_alt%
2.80 0.51 .05 40 14.29
Flame Burst 4 Energy

%image_alt%
2.10 0.20 .05 30 14.29
Flame Charge 5 Energy

%image_alt%
3.10 0.20 .05 25 8.06
Flame Wheel 4 Energy

%image_alt%
4.60 0.50 .05 40 8.70
Flamethrower 2 Energy

%image_alt%
2.90 0.90 .05 55 18.97
Flash Cannon 3 Energy

%image_alt%
3.90 1.10 .05 60 15.38
Gunk Shot 1 Energy

%image_alt%
3.00 0.40 .05 65 21.67
Heat Wave 1 Energy

%image_alt%
3.80 0.40 .05 80 21.05
Horn Attack 4 Energy

%image_alt%
2.20 0.30 .05 25 11.36
Hurricane 1 Energy

%image_alt%
3.20 1.77 .05 80 25.00
Hydro Pump 1 Energy

%image_alt%
3.80 2.10 .05 90 23.68
Hyper Beam 1 Energy

%image_alt%
5.00 0.80 .05 120 24.00
Hyper Fang 3 Energy

%image_alt%
2.10 0.30 .05 35 16.67
Ice Beam 2 Energy

%image_alt%
3.65 1.35 .05 65 17.81
Ice Punch 3 Energy

%image_alt%
3.50 1.10 .05 45 12.86
Icy Wind 5 Energy

%image_alt%
3.80 0.70 .05 25 6.58
Iron Head 3 Energy

%image_alt%
2.00 0.25 .05 30 15.00
Leaf Blade 2 Energy

%image_alt%
2.80 1.00 .25 55 19.64
Low Sweep 4 Energy

%image_alt%
2.25 0.15 .05 30 13.33
Magnet Bomb 4 Energy

%image_alt%
2.80 0.55 .05 30 10.71
Megahorn 1 Energy

%image_alt%
3.20 0.30 .05 80 25.00
Moonblast 1 Energy

%image_alt%
4.10 0.60 .05 85 20.73
Mud Bomb 4 Energy

%image_alt%
2.60 0.45 .05 30 11.54
Night Slash 4 Energy

%image_alt%
2.70 0.20 .25 30 11.11
Ominous Wind 4 Energy

%image_alt%
3.10 0.25 .05 30 9.68
Petal Blizzard 2 Energy

%image_alt%
3.20 1.00 .05 65 20.31
Play Rough 2 Energy

%image_alt%
2.90 1.30 .05 55 18.97
Poison Fang 5 Energy

%image_alt%
2.40 0.20 .05 25 10.42
Power Gem 3 Energy

%image_alt%
2.90 0.80 .05 40 13.79
Power Whip 1 Energy

%image_alt%
2.80 1.30 .25 70 25.00
Psybeam 4 Energy

%image_alt%
3.80 1.30 .05 40 10.53
Psychic 2 Energy

%image_alt%
2.80 1.20 .05 55 19.64
Psyshock 3 Energy

%image_alt%
2.70 0.50 .05 40 14.81
Rock Slide 3 Energy

%image_alt%
3.20 1.40 .05 50 15.63
Rock Tomb 4 Energy

%image_alt%
3.40 0.90 .25 30 8.82
Scald 3 Energy

%image_alt%
4.00 2.10 .05 55 13.75
Seed Bomb 3 Energy

%image_alt%
2.40 0.50 .05 40 16.67
Shadow Ball 3 Energy

%image_alt%
3.08 0.30 .05 45 14.61
Signal Beam 3 Energy

%image_alt%
3.10 1.00 .05 45 14.52
Sludge 4 Energy

%image_alt%
2.60 0.50 .05 30 11.54
Sludge Bomb 2 Energy

%image_alt%
2.60 0.50 .05 55 21.15
Sludge Wave 1 Energy

%image_alt%
3.40 0.90 .05 70 20.59
Solar Beam 1 Energy

%image_alt%
4.90 1.70 .05 120 24.49
Stomp 4 Energy

%image_alt%
2.10 0.70 .05 30 14.29
Stone Edge 1 Energy

%image_alt%
3.10 0.40 .5 80 25.81
Struggle 5 Energy

%image_alt%
1.70 0.70 .05 15 8.85
Submission 3 Energy

%image_alt%
2.10 0.15 .05 30 14.29
Swift 4 Energy

%image_alt%
3.00 0.50 .05 30 10.00
Thunder 1 Energy

%image_alt%
4.30 1.55 .05 100 23.26
Thunder Punch 3 Energy

%image_alt%
2.40 0.25 .05 40 16.67
Thunderbolt 2 Energy

%image_alt%
2.70 0.80 .05 55 20.37
Twister 5 Energy

%image_alt%
2.70 1.75 .05 25 9.26
Vice Grip 5 Energy

%image_alt%
2.10 0.25 .05 25 11.90
Water Pulse 4 Energy

%image_alt%
3.30 1.00 .05 35 10.61
Wrap 5 Energy

%image_alt%
4.00 0.60 .05 25 6.25
X-Scissor 3 Energy

%image_alt%
2.10 0.25 .05 35 16.67