USA POKEDEX COMPLETED! BABY PICHU HATCHED FINALLY! Pokemon GO Pokedex Complete

OMG! ในที่สุดผมก็เสร็จสมบูรณ์สหรัฐอเมริกา Pokedex ของฉัน! ตราบใดที่ไม่มีโปเกมอนใหม่จะออกแล้วฉันมี Pokedex เสร็จสมบูรณ์ซึ่งฉันตื่นเต้นมากสำหรับ! ฉันยังไม่แน่ใจว่าเราจะได้เห็นโปเกมอนใหม่สำหรับการเฉลิมฉลองวาเลนไทน์ในปัจจุบันนี้ เรายังจะได้เห็นการเปิดตัวของ espeon และ Umbreon ในสัปดาห์หน้า แต่ที่รู้ตอนนี้

source