Pokemon GO Real Life UPDATE

NEW VID: การต่อสู้เงาในชีวิตจริง: https: //youtu.be/sFwqQV9wKy8

เทคโนโลยีโฮโลแกรมแห่งอนาคตในการปรับปรุงต่อไปของโปเกมอน Go? วิธีเย็นที่จะเป็น!

ตามเรามา:
https://www.facebook.com/shutterauthority

นักแสดง: Satish

เพลง: ยินดีต้อนรับสู่ Chaos- รอสส์ Bugden (. ผู้ชายคนนี้ทำให้เพลงที่ยอดเยี่ยมคุณควรตรวจสอบช่องทางของเขา)
www.youtube.com/channel/UCQKGLOK2FqmVgVwYferltKQ

source