Pokemon GO In REAL LIFE

NEW VID: การต่อสู้เงาในชีวิตจริง: https: //youtu.be/sFwqQV9wKy8

อะไรโปเกมอนไปจะเป็นเช่นในชีวิตจริง?

ตามเรามา:
https://www.facebook.com/shutterauthority

นักแสดง: นีลรูเบน

เพลง: ในห้องโถงของภูเขาเตียงขนาดคิงไซส์ MacLeod เควิน (incompetech.com)

source