[Pokemon GO] How to catch multiple pokemon with just one ball

ในขณะที่ดูรายการอยู่บริเวณใกล้เคียงสิ่งบนแผนที่ (หยุด, โรงยิม, โปเกมอน) ยังคงสามารถใช้งานได้บนขอบสุดของหน้าจอ ซึ่งทำให้มันเป็นไปได้ที่จะดูปรากฏการณ์ในขณะที่จับโปเกมอน มีการแสดงตัวอย่าง pokestop สำหรับหนึ่งหรือมากกว่าโปเกมอนอยู่บริเวณใกล้เคียงเปิดในขณะที่โปเกมอนอื่นจะถูกจับได้ทำให้สถานที่ใกล้เคียงหนึ่ง (s) นอกจากนี้ยังปรากฏบนหน้าจอจับ

source