Pichu Hatched! Pokémon GO (Baby Pokemon)

ฉันฟัก Pichu Pokemon เด็กรุ่น 2
ฟัก Pichu Pokemon GO

โปเกมอนไปรุ่น 2 จะกลิ้งออกที่เริ่มต้นด้วย Pichu และ Togepi และคนอื่น ๆ อาจจะไม่กี่ เหตุการณ์ที่คริสมาสต์ได้เริ่มต้นตอนนี้วันนี้วันที่ 12 ธันวาคมจนถึงวันที่ 29 ธันวาคมที่ 10:00 PST ฮอลิเดย์ Pikachu นอกจากนี้ยังมีเวลาที่ จำกัด ออกไปที่นั่นและจับพวกเขา (คริสมาสต์ Pikachu)

Pichu วิวัฒนาการการ Pikachu & Pikachu การ Raichu
โปเกมอนไปวิวัฒนาการ

โปเกมอนไปรุ่น 2 Update / คริสมาสต์ Pikachu / วันหยุด Pikachu / โปเกมอนไป Suomi / ฟัก Magby / วิธีการรับ Magby / วิธีการรับ Pichu / วิธีการรับ Togepi / วิธีการรับ Igglypuff / วิธีการรับ Cleffa

source