HATCHING ELEKID, TOGEPI, AND CLEFFA IN POKEMON GO (GENERATION 2 UPDATE)

บางไข่

มีความสุขกับวิดีโอของวันนี้ออกจากความต้องการและมีวันที่น่าตื่นตาตื่นใจ 🙂

มันถูก Bailseck สันติภาพ!

นอกจากนี้ยังแสดงความคิดเห็นลงมาด้านล่างสิ่งที่คุณคิดว่าของวิดีโอนี้วันที่:
มันไม่ได้ช่วยให้คุณ?
สิ่งที่ฉันสามารถปรับปรุงในวิดีโอของฉัน?
มีอะไรที่ฉันสามารถทำแตกต่างกันของ?
วิดีโอที่คุณต้องการที่จะเห็นในช่องของฉัน?
และสิ่งอื่นที่คุณต้องการ !!!

https://www.youtube.com/channel/UCyuoKNI1fu13_-tyC0dHONw

ขอบคุณที่รับชม :))


https://plus.google.com/+Bailseck

source